Servisní informace - Hyundai Sonata 2008

 

 

 

 

 

 

 

 


2.0 CRDi

Úkol P 1   P 2   P 3   P 4   P 5   P 6   P 7   P 8  

 
               
Legenda                
Každých 20 000 km/12 měsíců              
Každých 40 000 km/24 měsíců              
Každých 60 000 km/36 měsíců              
Každých 80 000 km/48 měsíců              
Každých 100 000 km/60 měsíců              
Každých 120 000 km/72 měsíců              
Každých 140 000 km/84 měsíců              
Každých 160 000 km/96 měsíců              

 
               
Motor                
Vyměňte rozvodový řemen(y) (každých 160 000 km/96 měsíců)
Zkontrolujte stav a napnutí rozvodového(-ých) řemenu(-ů), v případě potřeby vyměnte nebo nastavte (každých 80 000 km/48 měsíců)
Zkontrolujte napnutí rozvodového řemenu; v případě potřeby je vyměňte (při výměně rozvodového řemenu)            
Zkontrolujte řemenici (řemenice) rozvodového řemenu(-ů), v případě potřeby je vyměňte (při výměně rozvodového řemenu)            
Intervaly výměny rozvodovíého řemenu mohou být předmětem aktualizace a mohou se místně lišit
Vyměňte motorový olej
Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte na olejovou netěsnost
Vyměňte vzduchový(é) filtr(y)        
Vyměňte palivový(é) filtr(y)            
Přezkoušte vzduchový(é) filtr(y), v případě potřeby vyměnte            
Systém odvětrání klikové skříně přezkoušet
Zkontrolujte odvzdušňovač palivové nádrže
Zkontrolujte činnost podtlakového čerpadla
Zkontrolujte palivový(é) filtr(y); v případě potřeby vyměnte    
Zkontrolujte, zda se čerpadlo chlazení snadno otáčí (při výměně rozvodového/pomocného hnacího řemenu)        
Zkontrolujte těsnost čerpadla chlazení (při výměně rozvodového/pomocného hnacího řemenu)        
Zkontrolujte víko palivové nádrže            
Chladicí systém: zkontrolujte stav hadic a přípojek
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky palivového systému z hlediska těsnosti a poškození
Zkontrolujte stav a napnutí pomocného(ých) hnacího(ích) řemenu(ů), v případě potřeby vyměnte nebo nastavte
Přezkoušet výfukovou soustavu
Chladicí systém: zkontrolujte z hlediska těsnosti. Zkontrolujte stav a hodnotu nemrznoucí směsíců, v případě potřeby doplňte
Chladicí systém: vyměňte chladící kapalinu/nemrznoucí směsíců (první výměna při 90 000 km/60 měsících, dále každých 40 000 km/24 měsíců)
Zkontrolujte vakuové hadice a přípojky        
Zkontrolujte stav vícenásobného klínového řemenu a napínacích kladek; vyměňte, pokud je to třeba (při výměně pomocného hnacího řemenu)        
Spojka, převodovka a rozvodovky                
Ruční převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost (pokud lze použít)
Automatická převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost (pokud lze použít)  
Automatická převodovka: vyměňte olej (pokud lze použít)              
Automatická převodovka: vyměňte olejový filtr (pokud lze použít)              
Manžety stejnoběžných kloubů: přezkoušejte na těsnost a poškození
Hnací hřídele: zkontrolujte stav
Spojkový pedál: zkontrolujte zdvih a činnost
Řízení                
Zkontrolujte všechny díly skříňky řízení z hlediska poškození, opotřebení a těsnosti
Zkonrolujte stav oleje v převodce řízení, v případě potřeby doplňte
Brzdy                
Zkontrolujte mrtvý chod brzdového pedálu
Zkontrolujte/upravte parkovací brzdu
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby doplňte        
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky brzdového systému na těsnost a poškození
Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček
Zkontrolujte stav kotoučových brzd
Zkontrolujte opotřebení a poškození brzdových třmenů
Zavěšení, kola a pneumatiky                
Zkontrolujte tlak v pneu a v případě potřeby upravit
Zkontrolujte hloubku profilu a značky opotřebení na všech kolech, včetně náhrad. kola
Kulové klouby: zkontrolujte stav
Zkontrolujte těsnost šroubů zavěšení
Elektrické Zařízení                
Zkontrolujte akumulátor z hlediska těsnosti (a zkontrolujte držák akumulátoru)
Zkontrolujte hladinu kapaliny akumulátoru; v případě potřeby doplňte
Zkontrolujte všechny elektrické spotřebiče na bezvadnou funkci        
Interiér                
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte úroveň chladicího média (pokud lze použít)
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte kompresor (pokud lze použít)
Vyměňte prachový a pylový filtr (pokud lze použít)
Exteriér                
Zkontrolujte stírač a ostřikovače čelního skla; v případě potřeby doplňte kapalinu
Zkontrolujte šrouby uchycení karosérie, zda těsní
Zkontrolujte korozi a poškození karosérie
Zkontrolujte/namažte zámky, závěsy a západky
Zkontrolujte celou spodní stranu vozidla z hlediska těsnosti, koroze a poškození