Servisní informace - Ssang Yong Rodius 2007

 

 

 

 

 

Úkol P 1   P 2   P 3   P 4   P 5   P 6   P 7   P 8   P 9   P 10 P 11

 
                     
Legenda                      
Při prvních 5 000 km                    
Každých 10 000 km                    
Každých 15 000 km/12 měsíců                    
Každých 20 000 km                    
Každých 30 000 km/24 měsíců                    
Každých 40 000 km                    
Každých 45 000 km/36 měsíců                    
Každých 50 000 km                    
Každých 60 000 km/48 měsíců                    
Každých 70 000 km                    
Každých 75 000 km/60 měsíců                    

 
                     
Motor                      
Vyměňte motorový olej            
Vyměňte olejový filtr            
Vyměňte vzduchový(é) filtr(y)                  
Vyprázdněte palivový(é) filtr(y)                
Vyměňte palivový(é) filtr(y)                  
Zkontrolujte stav oleje a v případě potřeby doplňte (Vyměňte v případě potřeby)                    
Vypusťte vodní separátor (pokud lze použít)            
Vyčistěte vzduchový filtr              
Chladicí systém: zkontrolujte stav hadic a přípojek            
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky palivového systému z hlediska těsnosti a poškození            
Zkontrolujte stav a napnutí pomocného(ých) hnacího(ích) řemenu(ů), v případě potřeby vyměnte nebo nastavte            
Přezkoušet výfukovou soustavu (zkontrolujte stav a držák[y])            
Chladicí systém: zkontrolujte z hlediska těsnosti. Zkontrolujte stav a hodnotu nemrznoucí směsíců, v případě potřeby doplňte            
Chladicí systém: vyměňte chladící kapalinu/nemrznoucí směsíců (každých 60 000 km/36 měsíců)            
Zkontrolujte časování vstřikování (pouze při zjištění sníženého výkonu motoru, příliš černého výfukového kouře nebo zvýšeného hluku motoru)            
Vyměňte odlučovač vody (každých 150 000 km/60 měsíců )            
Spojka, převodovka a rozvodovky                      
Zkontrolujte hladinu kapaliny spojky a v případě potřeby doplňte            
Kloubový hřídel: zkontrolujte mazivo            
Ruční převodovka: zkontrolujte na těsnost                    
Ruční převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost              
Ruční převodovka: vyměňte olej                    
Rozvodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost            
Automatická převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost (každých 30 000 km/12 měsíců)            
Diferenciál(y): zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost (Vyměňte v případě potřeby)            
Manžety stejnoběžných kloubů: přezkoušejte na těsnost a poškození            
Spojka: zkontrolujte vůli pedálu            
Hydraulická spojka: vyměňte hydraulickou kapalinu (každých 24 měsíců)                  
Řízení                      
Zkontrolujte všechny díly skříňky řízení z hlediska poškození, opotřebení a těsnosti            
Zkonrolujte stav oleje v převodce řízení, v případě potřeby doplňte            
Brzdy                      
Zkontrolujte mrtvý chod brzdového pedálu            
Zkontrolujte/upravte parkovací brzdu            
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby doplňte            
Vyměňte brzdovou kapalinu (každých 24 měsíců)                  
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky brzdového systému na těsnost a poškození            
Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček            
Zavěšení, kola a pneumatiky                      
Zkontrolujte mazivo ložiska kola            
Zkontrolujte tlak v pneu a v případě potřeby upravit            
Zkontrolujte hloubku profilu a značky opotřebení na všech kolech, včetně náhrad. kola            
Geometrie podvozku: zkontrolujte a nastavte pokud je to potřeba (je-li zaznamenána nenormální podmínka)            
Elektrické Zařízení                      
Zkontrolujte akumulátor z hlediska těsnosti            
Zkontrolujte na bezvadnou funkci skupinu osvětlení a houkačku (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)            
Zkontrolujte/vyčistite svorky akumulátoru            
Interiér                      
Vyměňte prachový a pylový filtr (každých 10 000 km)  
Zkontrolujte poškození, opotřebení a činnost bezpečnostních pásů            
Exteriér                      
Zkontrolujte stírač a ostřikovače čelního skla; v případě potřeby doplňte kapalinu            
Zkontrolujte/namažte zámky, závěsy a západky            
Spodek vozidla: zkontrolujte těsnost veškerého spojovacího materiálu