Servisní informace - Hyundai Coupé 1999

 

 

 

 

 

 

1.6 16V

Úkol P 1   P 2   P 3   P 4   P 5   P 6  

 
           
Legenda            
Každých 15 000 km/12 měsíců          
Každých 30 000 km/24 měsíců          
Každých 45 000 km/36 měsíců          
Každých 60 000 km/48 měsíců          
Každých 75 000 km/60 měsíců          
Každých 90 000 km/72 měsíců          

 
           
Motor            
Vyměňte rozvodový řemen(y) (každých 90 000 km/72 měsíců)          
Zkontrolujte stav a napnutí rozvodového(-ých) řemenu(-ů), v případě potřeby vyměnte nebo nastavte (každých 30 000 km/24 měsíců)        
Intervaly výměny rozvodovíého řemenu mohou být předmětem aktualizace a mohou se místně lišit      
Vyměňte motorový olej
Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte na olejovou netěsnost
Vyměňte vzduchový(é) filtr(y)      
Vyměňte palivový(é) filtr(y)          
Načtěte chybové kódy ze systému řízení motoru (nutno použít diagnostický nástroj)      
Větrák chlazení: zkontrolujte činnost      
Systém odvětrání klikové skříně přezkoušet
Analýzovat výfukové plyny      
Zkontrolujte pryž silentbloku uložení motoru      
Zkontrolujte těsnost čerpadla chlazení (zkontrolujte vůli)      
Vyčistěte těleso škrticí klapky      
Chladicí systém: zkontrolujte stav hadic a přípojek      
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky palivového systému z hlediska těsnosti a poškození
Vyměňte zapalovací svíčky      
Zkontrolujte stav a napnutí pomocného(ých) hnacího(ích) řemenu(ů), v případě potřeby vyměnte nebo nastavte    
Vyměňte pomocný hnací řemen(y)          
Přezkoušet výfukovou soustavu  
Chladicí systém: zkontrolujte z hlediska těsnosti. Zkontrolujte stav a hodnotu nemrznoucí směsíců, v případě potřeby doplňte  
Chladicí systém: vyměňte chladící kapalinu/nemrznoucí směsíců          
Zkontrolujte palivovou nádrž
Spojka, převodovka a rozvodovky            
Ruční převodovka: zkontrolujte na těsnost          
Ruční převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost        
Ruční převodovka: vyměňte olej          
Automatická převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost        
Automatická převodovka: vyměňte olej          
Automatická převodovka: zkontrolujte na těsnost          
Manžety stejnoběžných kloubů: přezkoušejte na těsnost a poškození
Spojkový pedál: zkontrolujte zdvih a činnost
Zkontrolujte stav držáků převodovky      
Řízení            
Zkontrolujte všechny díly skříňky řízení z hlediska poškození, opotřebení a těsnosti (zkontrolujte úchytné body sloupku řízení)
Zkonrolujte stav oleje v převodce řízení, v případě potřeby doplňte (pokud lze použít)
Brzdy            
Zkontrolujte mrtvý chod brzdového pedálu
Zkontrolujte stav pryže brzdového pedálu      
Zkontrolujte bubny a čelisti brzdy z hlediska poškození a opotřebení      
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby doplňte      
Vyměňte brzdovou kapalinu      
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky brzdového systému na těsnost a poškození
Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček
Zkontrolujte/nastavte ruční brzdu      
Zkontrolujte válce kol      
Zkontrolujte stav kotoučových brzd
Zkontrolujte brzdové třmeny a v případě potřeby je vyčistěte
Zavěšení, kola a pneumatiky            
Tlumiče nárazů: zkontrolujte na těsnost
Zavěšení: zkontrolujte na poškození a opotřebení
Zkontrolujte tlak v pneu a v případě potřeby upravit
Zkontrolujte hloubku profilu a značky opotřebení na všech kolech, včetně náhrad. kola
Ložiska kol: zkontrolujte stav a vůli
Elektrické Zařízení            
Zkontrolujte akumulátor z hlediska těsnosti (a zkontrolujte držák akumulátoru)
Zkontrolujte hladinu kapaliny akumulátoru; v případě potřeby doplňte
Zkontrolujte na bezvadnou funkci skupinu osvětlení a houkačku (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
Zkontrolujte činnost vyhřívání zadního okna
Interiér            
Zkontrolujte činnost systému vytápění
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte činnost; zkontrolujte stav chladící kapaliny; zkontrolujte/vyčistěte radiátor      
Vyměňte prachový a pylový filtr      
Zkontrolujte poškození, opotřebení a činnost bezpečnostních pásů      
Zkontrolujte stav a upevnění sedadel      
Exteriér            
Zkontrolujte stírač a ostřikovače čelního skla; v případě potřeby doplňte kapalinu
Zkontrolujte korozi a poškození ochranného nátěru podvozku
Zkontrolujte zpětná zrcátka z hlediska bezpečnosti a funkce  
Zkontrolujte korozi a poškození karosérie
Zkontrolujte/namažte zámky, závěsy a západky
Zkontrolujte celou spodní stranu vozidla z hlediska těsnosti, koroze a poškození
Všeobecně            
Zkušební jízda            
Zkontrolujte činnost řízení      
Zkontrolujte činnost brzd      
Zkontrolujte činnost a výkon zavěšení      
Zkontrolujte výkonnost vozidla