1.4 16V

Úkol P 1   P 2   P 3   P 4   P 5   P 6   P 7   P 8   P 9  

 
                 
Legenda                  
Každých 12 měsíců                
Každých 30 000 km/24 měsíců                
Každých 60 000 km/48 měsíců                
Každých 90 000 km/72 měsíců                
Každých 120 000 km/96 měsíců                
Každých 150 000 km/120 měsíců                
Každých 180 000 km/144 měsíců                
Každých 210 000 km/168 měsíců                
Každých 240 000 km/192 měsíců                

 
                 
Motor                  
Vyměňte motorový olej  
Vyměňte olejový filtr  
Vyměňte vzduchový(é) filtr(y)          
Přezkoušte vzduchový(é) filtr(y), v případě potřeby vyměnte          
Ventilovou vůli přezkoušet a je-li potřeba - nastavit              
Vyměňte niklové zapalovací svíčky          
Vyměňte iridiové zapalovací svíčky                
Zkontrolujte odvzdušňovač palivové nádrže          
Zkontrolujte palivový(é) filtr(y); v případě potřeby vyměnte          
Zkontrolujte víko palivové nádrže          
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky palivového systému z hlediska těsnosti a poškození          
Zkontrolujte stav a napnutí pomocného(ých) hnacího(ích) řemenu(ů), v případě potřeby vyměnte nebo nastavte (první kontrola při 90 000 km/72 měsících, dále každých 30 000 km/24 měsíců)  
Přezkoušet výfukovou soustavu  
Chladicí systém: zkontrolujte z hlediska těsnosti. Zkontrolujte stav a hodnotu nemrznoucí směsíců, v případě potřeby doplňte (první kontrola při 60 000 km/48 měsících, dále každých 30 000 km/24 měsíců)  
Chladicí systém: vyměňte chladící kapalinu/nemrznoucí směsíců (první výměna při 210 000 km/120 měsících, dále každých 30 000 km/24 měsíců)  
Zkontrolujte filtr systému odpařování          
Spojka, převodovka a rozvodovky                  
Ruční převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost          
Manžety stejnoběžných kloubů: přezkoušejte na těsnost a poškození  
Hydraulická spojka: vyměňte hydraulickou kapalinu  
Hnací hřídele: zkontrolujte stav  
Řízení                  
Zkontrolujte všechny díly skříňky řízení z hlediska poškození, opotřebení a těsnosti  
Kulové klouby řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a vůle  
Prostor soukolí řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a těsnosti  
Brzdy                  
Zkontrolujte/upravte parkovací brzdu (každých 30 000 km/12 měsíců)
Vyměňte brzdovou kapalinu  
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky brzdového systému na těsnost a poškození (každých 30 000 km/12 měsíců)
Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček (každých 30 000 km/12 měsíců)
Zkontrolujte stav kotoučových brzd (každých 30 000 km/12 měsíců)
Zavěšení, kola a pneumatiky                  
Zkontrolujte tlak v pneu a v případě potřeby upravit (každých 30 000 km/12 měsíců)
Zkontrolujte hloubku profilu a značky opotřebení na všech kolech, včetně náhrad. kola (každých 30 000 km/12 měsíců)
Kulové klouby: zkontrolujte stav  
Elektrické Zařízení                  
Zkontrolujte nabití akumulátoru  
Zkontrolujte akumulátor z hlediska těsnosti  
Zkontrolujte/vyčistite svorky akumulátoru  
Interiér                  
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte úroveň chladicího média  
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte kompresor  
Vyměňte prachový a pylový filtr