Koupě vozu - Právní rady

 

 

 

 

 

 

 

 

Když prodáváme nebo kupujeme auto, musíme na úřady, abychom ho odhlásili a přihlásili. Jak prodávající, tak kupující mají tedy své povinnosti a lhůty, do kterých musí vše stihnout. Ale nestačí pouze zajít na registr vozidel. Jaký je tedy správný postup?

Začněme u toho, kdo auto prodává.

"Prodávající je povinen do 10 dnů oznámit prodej vozidla a odhlásit ho na registru vozidel. Současně musí tuto skutečnost oznámit pojišťovně, protože prodejem vozidla zaniká smlouva o zákonném pojištění. Pojišťovně také vrací zelenou kartu, pokud mu byla vydána."

A co kupující?

"Podle zákona musíme udělat dvě věci. Nejprve uzavřeme novou pojistnou smlouvu, a poté přihlásíme vozidlo do registru vozidel podle místa bydliště na naše jméno. Pokud jde o uzavření pojistky, pak do pojišťovny hlavně nejedeme právě koupeným autem, protože vozidlo je v tu dobu nepojištěno."

Pokud bysme jezdili s autem, na které jsme ještě neuzavřeli zákonné pojištění, pak nám hrozí nemalý postih.

"Jízda s nepojištěným autem může znamenat pokutu až 20 000 korun, a případně i zákaz řízení až na dva roky. Dokud tedy nemáme auto zákonně pojištěno, tak s ním nejezdíme."

A kdybychom třeba při cestě do pojišťovny zavinili nehodu, pak bychom veškeré škody hradili ze svého, což při větší bouračce, při které třeba dojde ke zranění, může znamenat statisícové nebo i milionové částky. Prodávající má na odhlášení vozidla 10 dní, to kupující má lhůtu kratší.

"Tato lhůta je o tři dny kratší. Do 7 dnů tedy musím vyřídit novou pojistku a zajít na registr vozidel."

V některých případech pak musí kupující také odevzdat tabulky státních poznávacích nebo registračních značek.

"Jestliže jsou prodávající a kupující ze stejného kraje, pak na vozidle zůstávají původní registrační značky. Pakliže je kupující z jiného kraje než prodávající, pak při přihlašování vozidla na svém registru vozidel odevzdá původní tabulky registračních značek a dostane nové, odpovídající kraji, v němž bydlí."

Pokud jste nový majitel vozu a zjistíte, že jste v době nákupu vozu byli podvedeni uvedením nepravdivých informací o stavu vozidla, máte ze zákona 6ti měsíční lhůtu od uzavření kupní smlouvy, kdy se můžete soudně bránit. Pokud budete v právu, můžete vyžadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy odstoupit.