Servisní informace - Kia Sportage 2008

 

 

 

 

 

 

 

Úkol P 1   P 2   P 3   P 4   P 5   P 6   P 7   P 8   P 9   P 10

 
                   
Legenda                    
Každých 15 000 km/12 měsíců                  
Každých 30 000 km/24 měsíců                  
Každých 45 000 km/36 měsíců                  
Každých 60 000 km/48 měsíců                  
Každých 75 000 km/60 měsíců                  
Každých 90 000 km/72 měsíců                  
Každých 105 000 km/84 měsíců                  
Každých 120 000 km/96 měsíců                  
Každých 135 000 km/108 měsíců                  
Každých 150 000 km/120 měsíců                  

 
                   
Motor                    
Vyměňte motorový olej
Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte na olejovou netěsnost
Vyměňte vzduchový(é) filtr(y)          
Vyměňte palivový(é) filtr(y)          
Přezkoušte vzduchový(é) filtr(y), v případě potřeby vyměnte          
Přezkoušte systém zpětného vedení spalin (EGR)
Chladicí systém: zkontrolujte stav chladicí kapaliny, v případě potřeby doplňte
Zkontrolujte podtlakové čerpadlo alternátoru
Intervaly výměny rozvodovíého řemenu mohou být předmětem aktualizace a mohou se místně lišit                  
Vyměňte rozvodový řemen(y) (každých 150 000 km/120 měsíců)                  
Zkontrolujte těsnost čerpadla chlazení                  
Zkontrolujte víko palivové nádrže          
Vyčistěte těleso škrticí klapky
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky palivového systému z hlediska těsnosti a poškození
Zkontrolujte stav pomocného(ých) hnacího(ích) řemenu(ů), v případě potřeby vyměňte (nastavit pokud je to potřeba)            
Vyměňte pomocný hnací řemen(y)                  
Přezkoušet výfukovou soustavu
Chladicí systém: vyměňte chladící kapalinu/nemrznoucí směsíců (první výměna při 90 000 km/60 měsících, dále každých 45 000 km/24 měsíců)            
Zkontrolujte vakuové hadice a přípojky
Spojka, převodovka a rozvodovky                    
Zkontrolujte hladinu kapaliny spojky a v případě potřeby doplňte          
Ruční převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost      
Rozvodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost            
Rozvodovka: vyměňte olej                  
Automatická převodovka: zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost        
Automatická převodovka: vyměňte olej                  
Diferenciál(y): zkontrolujte úroveň oleje, v případě potřeby doplňte. Zkontrolujte na těsnost          
Manžety stejnoběžných kloubů: přezkoušejte na těsnost a poškození          
Kloubový hřídel: namažte a zkontrolujte těsnost spojovacích šroubů      
Hydraulická spojka: vyměňte hydraulickou kapalinu          
Hnací hřídele: zkontrolujte stav          
Spojkový pedál: zkontrolujte zdvih a činnost          
Řízení                    
Zkonrolujte stav oleje v převodce řízení, v případě potřeby doplňte          
Prostor soukolí řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a těsnosti
Zkontrolujte těsnost, bezpečnost a odírání potrubí a hadic servořízení          
Zkontrolujte skříň převodky řízení, nastavte pokud je to potřeba
Brzdy                    
Zkontrolujte/upravte parkovací brzdu          
Zkontrolujte bubny a čelisti brzdy z hlediska poškození a opotřebení          
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby doplňte          
Vyměňte brzdovou kapalinu          
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky brzdového systému na těsnost a poškození
Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček
Zkontrolujte stav kotoučových brzd
Zkontrolujte činnost brzdového pedálu          
Zavěšení, kola a pneumatiky                    
Zkontrolujte tlak v pneu a v případě potřeby upravit
Zkontrolujte hloubku profilu a značky opotřebení na všech kolech, včetně náhrad. kola
Kulové klouby: zkontrolujte stav
Elektrické Zařízení                    
Zkontrolujte akumulátor z hlediska těsnosti
Zkontrolujte všechny elektrické spotřebiče na bezvadnou funkci          
Zkontrolujte/vyčistite svorky akumulátoru
Interiér                    
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte úroveň chladicího média
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte kompresor
Vyměňte prachový a pylový filtr
Exteriér                    
Zkontrolujte šrouby uchycení karosérie, zda těsní
Zkontrolujte šrouby podvozku, zda těsní