Servisní informace - Ssang Yong Actyon Sports 2008

 

 

 

 

 

 

 

Servisní informace

 Pneumatiky:

Standartní

225/75 R16

Alternativní

235/75 R16, 255/60 R18 

Elektrický systém:

Položka

 

 
 

Akumulátor

MF/12V - 90AH

 

Alternátor

12V, 115A 

 

Rozpis maziva:

Položka

Norma: olej a maziva

Množství (litrů)

 

Motorový olej (Dieselový)

D20DT

Originální motorový olej Ssangyong(Schválený listinou MB 229.1 nebo229.3)

7,5 litru

 

Motorový olej (Benzinový)

G23D

Originální motorový olej Ssangyong(Schválený listinou MB 229.1 nebo229.3) Viskozita: Klasifikace MB č. 224.1)

7,5 litru 

 

Převodovka automatická

 Převodovka manuální

 

Originální olej SSangyong (CASTROL TQ95)

9,5 litru 

 

4WD Originální olej Ssangyong  (AFT DEXRON III)

2WD

3,6 litru

3,4 litru

 

Posilovač řízení

Originální olej Ssangyong (ATF DEXRON II nebo III)

1 litr

 

Brzdová kapalina a kapalina spojky

Originální olej Ssanyong (DOT4)

Podle potřeby

 

Chladící kapalina motoru

D20DT Originální chladící kapalina Ssangyong (nemrznoucí kapalina: SYC-310, voda = 50:50)

G23D

10,5 - 11 litrů

 

 

Spotřeba oleje

Běžné jízdní podmínky

MAX. 0,8 l/1500km

 

Náročné jízdní podmínky

Max. 0,8l/1000km

 

 

Servisní intervaly:                  
                     
popis kilometry x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120  
měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96  
údržba systému řízení motoru  
Motorový olej a filtr               viz poznámka (1) (3) a (4) První kontrola po 5000km - doplnění dle potřeby a výměna každých 15.000 km nebo 12 měsíců   
hnací řemen (alternátor,vodní pumpa, klimatizace) I I I I I I I I  
 
Chladicí kapalina vyměňte každých 60 000 km nebo každé 3 roky  
vedení paliva, palivové hadice a spoje I I I I I I I I  
Hadice a spojky chladicího systému  I I I I I I I I  
Přídavný odlučovač vody (je-li ve výbavě)  Vyměňte každých 150.000 km nebo po 5 letech (při každé výměně oleje vypusťte vodu)  
Palivový filtr I R* I R* I R* I R*  
vložka vzduchového filtru I R I R I R I R  
vložka vzduchového filtru Vyčistěte každých 15.000 km, vyměňte každých 30.000 km (pří ztížených provozních podmínkách interval výměny zkraťte)  
Seřízení vstřikování paliva (viz pozn 1.) I I I I I I I I  
Symboly v tabulce:  
I - Zkontrolujte tyto prvky a součásti s nimi související. Pokud je potřeba, proveďte ejejich opravu, vyčištění,  
doplnění, nastavení popříapdě výměnu.  
R - Náhradit nebo vyměnit  
(1)* Pokud je vozidlo provozováno ve ztížených podmínkách:  
        - Provoz s častým zastavováním a rozjezdem, dlouhodobý chod motrou na volnoběh, při jízdě na kratší  
        vzdálenost než 6 km, při jízdě kratší než 16 km při teplotě pod bodem mrazu                
        - Jízda s velkým zatížením (např. s vlečením přívěsu)  
        - Taxi, hlídková nebo dodávková služba (Chod motoru na volnoběh nebo dlouhodobá jízdy nízkou rychlostí)  
Zkraťte servisní interval. Příležitostně kontrolujte motorový olej a podle potřeby jej doplňte.  
(2)* Pokud je vozidlo používané ve ztížených podnímkách, ve znečištěném prostředí v tetrénu, v prašném nebo píscitém prostředí, kontrolujte vzduchový filtr častěji a vyměňte jej podle potřeby                
(3)* V případě častých jízd v prašném prostředí je nutná častější údržba.   
(4)* Viz "Doporučené kapaliny, chaldicí kapalina a maziva"                 
* Odlučovač vody: Při každé výměně motorovéhob olejetaké vypusťte vodu z palivového filtru  
                     
Všeobecná údržba - Podvozek a karoserie  
Výfukové potrubí a jeho uchycení I I I I I I I I  
Brzdová / spojková kapalina (3)* Výměna každé 2 roky (Průběžná kontrola)  
 
Parkovací (ruční) brzda / brzdové destičky (přední a zadní) (4)* Pravidelná kontrola každých 15.000 km, nastavení nebo výměna dle potřeby  
Brzdové vedení (trubky) a spoje Kontrojte každých 15.000 km nebo po 1 roce, nastavení nebo výměna dle potřeby.  
Olej manuální převodovky (5)* I I I R I I I R  
Vůle brzdového a spojkového pedálu I I I I I I I I  
Kapalina předního a zadnmího diferenciálu (3)* Kontrolujte pravidelně, výměna po každých 30.000 km  
Kapalina rozdělovací převodovky (3)* Kontrola po 15.000 km výměna po 60.000 km (častá kontrola úniku oleje)  
Kapalina automatické převodovky (6)* Kontrola hladiny po každých 30.000 km nebo 12 měsících (Při ztížených jízdních podmínkách vyměňte každých 60.000 km)  
Symboly v tabulce:  
I - Zkontrolujte tyto prvky a součásti s nimi související. Pokud je potřeba, proveďte ejejich opravu, vyčištění,  
doplnění, nastavení popříapdě výměnu.  
R - Náhradit nebo vyměnit  
(3)* Viz "Doporučené kapaliny, chaldicí kapalina a maziva"   
(4)* Pokud je vozidlo používáno za některé z níže uvedenýchj podmínek, je nutné častější provádění následující údržby:                 
        - Jízda v husté městské dopravě, když okolní teplota přesáhne 32°C nebo je vyšší, nebo                
        - v kopcovitém anebo horském terénu, nebo  
        - v případě častého tahání přívěsu, nebo  
        - v případě, že je vozidlo používáno jako taxi, policejní nebo rozvážkové.  
(5)* Zkontroluje kapalinu manuální převodovky každých 15.000 km (příležitostně kontrolujte únik kaapliny) a vyměňte po 60.000 km.              
(6)* Když vozidlo jezdí převážně ve stížených podmínkách, vyměňte kapalinu v automatické převodovce po každých 60.000 km. Při tahání přívěsu a nebo při jízdě v terénu průběžně kontolujte z hlediska úniku kapaliny.   
                     
Všeobecná údržba - Podvozek a karoserie  
Dotáhnutí/zajištění šropubů a matic podvozku a spodní části karoserie (6)* Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby  
Stav pneumati včetněn jejich huštění Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby  
Nastavení geometrie kol Zkontroluje, pokud zjistíne odchýlení nebo abnormální stav  
Volant a řadicí páky I I I I I I I I  
Kapalina posilovače řízení a potrubí (3)* I I I I I I I I  
Manžety hnacího hřídele (8)* I I I I I I I I  
Bezpečnostní pasy sedadel, přesky a ukotvení I I I I I I I I  
Mazání zámků, závěsů a zajištění kapoty Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby  
Mazání ložisek nábojů lok vozu Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby I I I I I I I  
Promazání kardanových hřídelů - předního /zadního (9)* I I I I I I I I  
Filtr klimatizace Vyměňte každých 15.000 km. (Pří ztížených jízdních podmínkách interval zkraťte)  
Symboly v tabulce:  
I - Zkontrolujte tyto prvky a součásti s nimi související. Pokud je potřeba, proveďte ejejich opravu, vyčištění,  
doplnění, nastavení popříapdě výměnu.  
R - Náhradit nebo vyměnit  
(3)* Viz "Doporučené kapaliny, chaldicí kapalina a maziva"   
(6)* Po jízdě v terénu byste měli důkladně zkontrolovat spodek karoserie vozidla. Zkontrouljte, zda jsou všechny součásti a závitové spoje řádně dotáhnuté.                  
(7)* V případě potřeby vyvažte kola vozidla.               
(8)* Po jízdě v terénu byste měli zkontrolovat manžety hnacích hřídelí.  
(9)* - Pokud je vozidlo provozované převážně ve ztížených podmínkách, kontrolujte promazání případně doplňte vazelínu kardanového hřídele každých  5.000 km nebo každé 3 měsíce  
        - v případě jízdy bv terénu nebo na prašných cestách, nebo  
        - jízda v husté městské dopravě, kdy venkovní teplota je vyšší než 32°C, nebo              
        - v kopcovitém nebo horském terénu.   
Ztířené podmínky pro pylový filtr klimatizace:                 
Jízda v oblastech se znečištěným ovzduším a nebo jízda v terénu, při dlouhodobé činnosti klimatizace nebo topení.  

 

 

Servisní intervaly - Benzinové motory:

 

 

Servisní intervaly:                  
                     
popis kilometry x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120  
měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96  
údržba systému řízení motoru  
Motorový olej a filtr poznámka (1*) (3*) a počáteční výměna po 10.000km R** R R R R R R R  
hnací řemen (alternátor,vodní pumpa, klimatizace) I I I I I I I I  
 
Chladicí kapalina (3)* vyměňte každých 60 000 km nebo každé 3 roky, kontrolujte a podle potřeby doplňte  
Palivový filtr vyměňte každých 100.000 km (Pří použití méně kvalitního paliva potom každých 30.000 km)  
vedení paliva, palivové hadice a spoje I I I I I I I I  
Vzduchový filtr (2)* I I I R I I I R  
Předstih zapalování I I I I I I I I  
Zapalovací svíčky (G23D)   R   R   R   R  
Kanystr s aktivním uhlím a jeho vedení     I     I      
Symboly v tabulce:  
I - Zkontrolujte tyto prvky a součásti s nimi související. Pokud je potřeba, proveďte ejejich opravu, vyčištění,  
doplnění, nastavení popříapadě výměnu.  
R - Náhradit nebo vyměnit  
** - pokud chcete mít dlouhou životnost motorua jeho správný záběh, měla by být první výměna motorového oleje (od výrobce vozidla) provedena do juetí 10.000 km.  
(1)* Pokud je vozidlo provozováno ve ztížených podmínkách:  
        - Provoz s častým zastavováním a rozjezdem, dlouhodobý chod motrou na volnoběh, při jízdě na kratší  
        vzdálenosti, zkraťte servisní interval               
(2)* Pokud je vozidlo používané ve ztížených podnímkách, ve znečištěném prostředí v tetrénu, v prašném nebo píscitém prostředí, kontrolujte vzduchový filtr častěji a vyměňte jej podle potřeby                
(3)* Viz "Doporučené kapaliny, chaldicí kapalina a maziva"                 
                     
Všeobecná údržba - Podvozek a karoserie  
Výfukové potrubí a jeho uchycení I I I I I I I I  
Brzdová / spojková kapalina (3)* Výměna každé 2 roky (Průběžně kontrolujte)  
 
Parkovací (ruční) brzda / brzdové destičky (přední a zadní) (4)* Pravidelná kontrola každých 15.000 km, nastavení nebo výměna dle potřeby  
Brzdové vedení (trubky) a spoje Kontrojte každých 15.000 km nebo po 1 roce, nastavení nebo výměna dle potřeby.  
Olej manuální převodovky (5)* I I I R I I I R  
Vůle brzdového a spojkového pedálu I I I I I I I I  
Kapalina předního a zadního diferenciálu (3)* Kontrolujte pravidelně po 15.000 km, případně doplňte nebo vyměňte dle potřeby  
Kapalina rozdělovací převodovky (3)* Kontrola po 15.000 km výměna po 60.000 km (častá kontrola úniku oleje)  
Kapalina automatické převodovky (6)* Kontrola hladiny po každých 30.000 km nebo 12 měsících (Při ztížených jízdních podmínkách vyměňte každých 60.000 km)  
Symboly v tabulce:  
I - Zkontrolujte tyto prvky a součásti s nimi související. Pokud je potřeba, proveďte ejejich opravu, vyčištění,  
doplnění, nastavení popříapdě výměnu.  
R - Náhradit nebo vyměnit  
(3)* Viz "Doporučené kapaliny, chaldicí kapalina a maziva"   
(4)* Pokud je vozidlo používáno za některé z níže uvedenýchj podmínek, je nutné častější provádění následující údržby:                 
        - Jízda v husté městské dopravě, když okolní teplota přesáhne 32°C nebo je vyšší, nebo                
        - v kopcovitém anebo horském terénu, nebo  
        - v případě častého tahání přívěsu, nebo  
        - v případě, že je vozidlo používáno jako taxi, policejní nebo rozvážkové.  
(5)* Zkontroluje kapalinu manuální převodovky každých 15.000 km (příležitostně kontrolujte únik kaapliny) a vyměňte po 60.000 km.              
(6)* Když vozidlo jezdí převážně ve stížených podmínkách, vyměňte kapalinu v automatické převodovce po každých 60.000 km. Při tahání přívěsu a nebo při jízdě v terénu průběžně kontolujte z hlediska úniku kapaliny.   
                     
Všeobecná údržba - Podvozek a karoserie  
Dotáhnutí/zajištění šropubů a matic podvozku a spodní části karoserie (6)* Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby  
Stav pneumati včetněn jejich huštění Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby  
Nastavení geometrie kol (7)* Zkontroluje, pokud zjistíne odchýlení nebo abnormální stav  
Volant a řadicí páky I I I I I I I I  
Kapalina posilovače řízení a potrubí (3)* I I I I I I I I  
Manžety hnacího hřídele (8)* I I I I I I I I  
Bezpečnostní pasy sedadel, přesky a ukotvení I I I I I I I I  
Mazání zámků, závěsů a zajištění kapoty Často kontrolujte a nastavte nebo nvyměňte v případě potřeby  
Mazání ložisek nábojů kol vozu I I I I I I I I  
Promazání kardanových hřídelů - předního /zadního (8)* I I I I I I I I  
Filtr klimatizace Vyměňte každých 15.000 km. (Pří ztížených jízdních podmínkách interval zkraťte)  
Symboly v tabulce:  
I - Zkontrolujte tyto prvky a součásti s nimi související. Pokud je potřeba, proveďte ejejich opravu, vyčištění,  
doplnění, nastavení popříapdě výměnu.  
R - Náhradit nebo vyměnit  
(3)* Viz "Doporučené kapaliny, chaldicí kapalina a maziva"   
(6)* Po jízdě v terénu byste měli důkladně zkontrolovat spodek karoserie vozidla. Zkontrouljte, zda jsou všechny součásti a závitové spoje řádně dotáhnuté.                  
(7)* V případě potřeby vyvažte kola vozidla.               
(8)* - Pokud je vozidlo provozované převážně ve ztížených podmínkách, kontrolujte promazání případně doplňte vazelínu kardanového hřídele každých  5.000 km nebo každé 3 měsíce  
        - v případě jízdy bv terénu nebo na prašných cestách, nebo  
        - jízda v husté městské dopravě, kdy venkovní teplota je vyšší než 32°C, nebo              
        - v kopcovitém nebo horském terénu.   
Ztířené podmínky pro pylový filtr klimatizace:                 
Jízda v oblastech se znečištěným ovzduším a nebo jízda v terénu, při dlouhodobé činnosti klimatizace nebo topení.